பகுதி குறியீடு 31 நீர்கொழும்பு இல் காலை உணவு மற்றும் புருன்சிற்காக

1-2
காலை உணவு மற்றும் புருன்சிற்காக, துரித உணவு உணவகங்கள்
42 Colombo Road
4.0  · $$ · +94 317 934 447+94 317 934 447  · இப்போது திறங்க
nayomis-waterfront.business.site
கடல் உணவகங்கள், உணவு விடுதிகள்
139/A, Lewis Place
5.0  · +94 314 547 843+94 314 547 843  · இப்போது திறங்க
1-2