பகுதி குறியீடு 31 நீர்கொழும்பு இல் சீன உணவகங்கள்

1-5
துரித உணவு உணவகங்கள், உணவு விடுதிகள்
No. 547/A, Colombo Road, Negombo Rd, Negombo 11500, Sri Lanka
4.0  · $$ · +94 317 934 461+94 317 934 461  · இப்போது திறங்க
t.co
துரித உணவு உணவகங்கள், இந்திய உணவகங்கள்
No.356, Chilaw Road
4.0  · $$ · +94 312 224 646+94 312 224 646  · இப்போது திறங்க
www.blueginger.lk
சீன உணவகங்கள்
351 Negombo-Colombo Main Rd, Negombo 11500, Sri Lanka
4.5  · +94 312 222 031+94 312 222 031  · இப்போது திறங்க
உணவு விடுதிகள், சீன உணவகங்கள்
6R5Q+HJ4, Rajapakse Broadway, Negombo, Sri Lanka
4.0  · +94 312 225 990+94 312 225 990  · இப்போது திறங்க
newpekingcab.com
சீன உணவகங்கள், உணவு விடுதிகள்
772 Colombo Road
4.5  · $$$ · +94 312 228 500+94 312 228 500
www.grandeeza.com
1-5