பகுதி குறியீடு 31 நீர்கொழும்பு இல் பொது நீச்சல் குளங்கள்

1-4
பொது நீச்சல் குளங்கள்
7V33+J87 Loyola College, Negombo, Sri Lanka
4.5  · +94 312 277 258+94 312 277 258  · இப்போது திறங்க
loyolacollege.lk
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
22 Mahahunupitiya
4.5  · $ · +94 312 228 000+94 312 228 000  · இப்போது திறங்க
www.avenragardenhotel.com
மற்ற விடுதி, பார்கள், விடுதிகள் மற்றும் taverns
100 11 Porutota Rd
4.0  · $$$ · +94 314 933 413+94 314 933 413  · இப்போது திறங்க
www.jetwinghotels.com
இரண்டாம் நிலை கல்வி, உடற்பயிற்சி மையங்கள்
7V33+J87, Negombo, Sri Lanka
4.5  · $$$$ · +94 312 277 258+94 312 277 258  · இப்போது திறங்க
loyolacollege.lk
1-4