பகுதி குறியீடு 31 நீர்கொழும்பு இல் மற்ற விடுதி

1-10
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
22 Mahahunupitiya
4.5  · $ · +94 312 228 000+94 312 228 000  · இப்போது திறங்க
www.avenragardenhotel.com
மற்ற விடுதி, சுற்றுலா மற்றும் போக்குவரத்து
Kammala Road
4.0  · $$$ · +94 312 277 775+94 312 277 775  · இப்போது திறங்க
www.suriyaresort.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
Kammala South Waikkal, Negombo 61110, Sri Lanka
4.5  · $$$ · +94 314 877 100+94 314 877 100  · இப்போது திறங்க
www.serendibleisure.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
Jetwing Blue
4.5  · $$$ · +94 312 279 000+94 312 279 000  · இப்போது திறங்க
www.jetwinghotels.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
175 Lewis Place
4.5  · $$ · +94 317 431 431+94 317 431 431  · இப்போது திறங்க
www.heritancehotels.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
Pamunugama Rd
4.5  · $$ · +94 312 233 777+94 312 233 777  · இப்போது திறங்க
www.jetwinghotels.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
Wennappuwa Town
4.5  · +94 312 250 244+94 312 250 244  · இப்போது திறங்க
www.avenra.lk
மற்ற விடுதி, உணவு விடுதிகள்
Poruthota Road
4.0  · $$ · +94 312 279 227+94 312 279 227  · இப்போது திறங்க
www.goldisands.com
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
640/82 Colombo Road, Karuna
4.0  · $ · +94 312 238 385+94 312 238 385  · இப்போது திறங்க
www.amagihotels.com
மற்ற விடுதி
Eagles' Lagoon View Banquet Hall, Katunayake, Sri Lanka
4.5  · $$$ · +94 312 228 060+94 312 228 060  · இப்போது திறங்க
www.airforce.lk