பகுதி குறியீடு 31 நீர்கொழும்பு இல் Opticians மற்றும் கண்ணாடிகள்

1-5
Opticians மற்றும் கண்ணாடிகள்
146 Negombo-Colombo Main Rd, Negombo 11500, Sri Lanka
4.0  · +94 314 936 612+94 314 936 612  · இப்போது திறங்க
royopticalslk.com
Optometrists, Opticians மற்றும் கண்ணாடிகள்
No: 124 A, Negombo-Colombo Main Rd, Negombo 11500, Sri Lanka
5.0  · +94 312 232 606+94 312 232 606  · இப்போது திறங்க
www.georgegooneratne.lk
கண் மருத்துவர்கள், கேட்டல்
கொழும்பு
4.5  · +94 312 222 184+94 312 222 184  · இப்போது திறங்க
www.visioncare.lk
கடைவீதிப்பயணம், Optometrists
No.144, Colombo Road, Negombo., Negombo-Colombo Main Rd, Negombo 11500, Sri Lanka
4.5  · +94 312 221 903+94 312 221 903  · இப்போது திறங்க
Opticians மற்றும் கண்ணாடிகள்
No: 82a
1-5