1-10
மற்ற கல்வி, கல்வி
Puttalam - Colombo Rd, Chilaw, Sri Lanka
www.anc.sch.lk
மற்ற கல்வி, கல்வி
Anamaduwa, Sri Lanka
மற்ற கல்வி, கல்வி
Nattandiya, Sri Lanka
www.dhammissara.sch.lk
உயர் கல்வி (கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள்)
1st Floor, 68 1/1 Wanduragala Road, Chilaw 61000, Sri Lanka
www.esoft.lk
கல்வி
Kadayamottai Bridge, Madurankuli, Sri Lanka
மற்ற கல்வி, கல்வி
Jetty St, Chilaw, Sri Lanka
carmelschooltvm.org
கணினி பயிற்சி
No.22, 1st Lane, Spill Rd, Puttalam 61300, Sri Lanka
www.imarasoft.net
மற்ற கல்வி, கல்வி
A3, Marawila, Sri Lanka
www.sxc.sch.lk
மற்ற கல்வி
No.11 Spill Rd, Puttalam, Sri Lanka
goo.gl
உயர் கல்வி (கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள்)
Puttalam - Colombo Rd, Madurankuli, Sri Lanka
www.mecunique.lk