பகுதி குறியீடு 37 குருணாகல் இல் மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்

1-9
நிலபுலன்கள், அடுக்குமாடிக் குடுடியிருப்புகள்
Hostel Ave, Dandagamuwa, Sri Lanka
5.0  · +94 372 281 412+94 372 281 412  · இப்போது திறங்க
www.wyb.ac.lk
மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
A6, Ibbagamuwa, Sri Lanka
4.0  · +94 372 259 852+94 372 259 852  · இப்போது திறங்க
சமூக பணி, மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
Near Petrol Station, Melsiripura, Sri Lanka
5.0  · +94 374 900 878+94 374 900 878  · இப்போது திறங்க
மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
Kurunegala, Sri Lanka
redcross.lk
மற்ற உறுப்பினர் அமைப்புக்கள்
132/B, 2nd Floor, Bauddhaloka Mawatha, Kurunegala, Sri Lanka., Kurunegala, Sri Lanka
மற்ற விடுதி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகள்
Colombo Rd, Kurunegala, Sri Lanka
sanasumahotel.com
கணினி பழுது பார்த்தல், மருத்துவமனைகள்
Negombo Rd, Sri Lanka
4.5  · +94 372 266 842+94 372 266 842  · இப்போது திறங்க
அனைத்து உறுப்பினர் நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள்
Kurunegala, Sri Lanka
4.5  · +94 372 224 423+94 372 224 423  · இப்போது திறங்க
maliyadevaboyshome.org
அனைத்து உறுப்பினர் நிறுவனங்கள், மதம்
Kurunegala, Sri Lanka
1-9