அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
Aberdeen Proving Ground
பிற்பகல் 3:01 
மக்கள்தொகை: 2093
உள்ளூர் நேரம்: Sunday பிற்பகல் 3:01
நேர மண்டலம்: கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்