அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு
East Riverdale
5:17 AM 

East Riverdale is an unincorporated area and census-designated place (CDP) in Prince George's County, Maryland, United States. The population was 15,509 at the 2010 census.

Wikipedia.org
மக்கள்தொகை: 15509 (2010)
உள்ளூர் நேரம்: Saturday 5:17 AM
பகுதி: 1.7 எம்ஐ²
நேர மண்டலம்: கிழக்கத்திய பகலொளி நேரம்